Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 8000 Székesfehérvár, Nagyszebeni utca 105. Telefonszám: 0670/416-3957. E-Mail: info@iroasztalok.hu.

Az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát itt letöltheti:

Elállási nyilatkozat minta letöltése

Általános Szerződési Feltételek megtekintése